منطقه طبس دو حادثه  تاريخي ديده است

1– شكست نيروي نظامي امريكا

2–گرفتن پهباد جاسوسي امريكا

 ما منتظر سوميش هستيم

...

 

در طبس چرا اين حادثه رخ داده است

1– همه براي رضاي خدا به اندازه تكليف شان (نه وسع شان) كار كردند .

 خداوند نيز اين عنايت را كرد.

ما چطور ؟

اما ما چطور ؟

از اين حادثه كه مي شنويم چه نتيجه مي گيريم.

سه شنبه 5 2 1391 16:15
X