☆پادشاه آسمان☆

وقتي كسي نيست به او فكر كني،به آسمان بينديش‌؛در آنجا كسي هست كه هميشه به تو فكر مي كند.

ســ كـــ وت

گرچه ســـــــــــ كـــــــــــ وت بلندترين فرياد عالم است

ولي گوشم ديگر طاقت فرياد هاي تو را ندارد.

كمي بامن حر ف بزن.

[ سه شنبه 5 2 1391 ] [ ] [ <-miss-A-> ] [ (2) نظر ]