كلمه wc را به ۸۲۸۲ ارسال كنيد تا از خالي بودن دستشويي خود آگاه شويد

:: قيمت ۷۵ ريال :: ايرانسل


 * * * * * * * * * * * * * * * * *


لذتي كه در غيبت كردن هست در تعريف و تمجيد نيست !

(جاريِ زنِ دكتر شريعتي)


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

دنبال يه شركت حمل و نقل معتبر مي گردم

سراغ نداري ؟

اگه پيدا كردي بهم خبر بده

ميخوام بگم بياذ مرده شورتو ببره !

 


 * * * * * * * * * * * * * * * * *


برو پايين ميخوام با واقعيت زندگي آشنات كنم

عزيزم —–> واقعيت زندگي

واقعيت زندگي —-> عزيزم !


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

براي يك زن بيست سال طول مي كشد تا از پسرش مردي بسازد

اما يك زن ديگر ظرف بيست دقيقه او را خر مي كند !


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

مسخره ترين سوالي كه ميشه از يكي پرسيد:

ميتونم بهت اعتماد كنم ؟!

در تاريخ حتي يك مورد هم جواب منفي ثبت نشده !


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧسلت  ﺭﻭ به ﺟﺎﯼ۱۴۴ ، ﺑﺎ ۱۴۱ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﯽ !


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

يارو زنگ ميزنه رستوران ميگه غذا چي داريد ؟

خانمه ميگه : پيتزا ، جوجه كباب ، كوبيده ، مرغ ، استيك

يارو ميگه خوش بحالتون ما تو يخچال كوفت هم نداريم !


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

الهي فندق بشي سنجاب بشم گازت بگيرم

بعدش سمي باشي مسموم بشم برات بميرم !


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

It is nice to be important but its important to be nice

از جملات قصار دكتر ببعي !

 * * * * * * * * * * * * * * * * *


مي خواين ببينين يكي چقدر پشت كامپيوتر ميشينه

زير ميز كامپيوترش رو نگاه كنيد

به ازاي هر گيگيلي دماغي كه زيرش چسبونده ، يعني يك ساعت نشسته !


 * * * * * * * * * * * * * * * * *

الان شما اگه همينطوري بيكار هم نشسته باشيد تو خونه

از نظر پدر و مادرتون، بچه همسايه يا بچه فاميل بهتر از شما بيكار ميشينه !

دسته ها : اس ام اس
X