>>
>>خبرنگارميپرسه : گوسفندات چي ميخورن؟
>>> چوپان ميگه سفيدا يا سياها؟
>>> خبرنگار ميگه: سياها ...
>>> چوپان ميگه: علف
>>> خبرنگار ميگه:و سفيدا ؟
>>> چوپان ميگه: اونا هم علف
>>> خبرنگار ميپرسه : شب اونا رو كجا نگه ميداري؟
>>> چوپان ميگه:سفيدا يا سياها ؟
>>> خبرنگار ميگه:سفيدا ...
>>> چوپان ميگه: تو يه خونه ي بزرگ
>>> خبرنگار ميگه: و سياها ؟
>>> چوپان ميگه : اونا رو هم توهمون خونه ي بزرگ
>>> خبرنگار ميپرسه:وقتي بخواي تميزشون كني چطوري اينكاروميكني؟
>>> چوپان ميگه: سفيدا يا سياها ؟
>>> خبرنگار ميگه: سياها ...
>>> چوپان ميگه : باآب اونا رو ميشورم
>>> خبرنگار ميگه:و سفيدا؟
>>> چوپان ميگه: اونارو هم با آب ميشورم
>>>
>>> خبرنگاره عصباني ميشه به چوپانه ميگه :توچرا اينقد نژادپرستي ميكني هي ميگي سفيد ياسياه ؟؟؟
>>> چوپانه ميگه:آخه سفيدا مال منن
>>> خبرنگارميگه :و سياها ؟
>>> چوپانه ميگه :اوناهم مال منن...

دسته ها : مطالب طنز
X