قصيده طلاق: يارب آن نوگل خندان كه سپردي به منش / آنقدر لوس و ننرشد كه سپردم به ننش !

 

به غضنفر ميگن : برو خبر مرگ حسن آقا رو به بستگانش بده
ولي يك دفعه نگو كه هول كنن !
ميره دره خونه حسن آقا زنگ ميزنه ميگه : منزل مرحوم حسن آقا !!

 

داشتم ماشين رو دنده عقب مي‌آوردم تو حيات
مامانم اومده فرمون ميده.... بيا.... بيا.... بيا.... بيا .... نيا !! لوله آب شيكست

 

“چك آب” چيست !؟
به عملي كه در آن فرد قبل از وارد شدن به توالت شير آن را باز كرده
و از وصل بودن آب اطمينان حاصل ميكند تا مبادا بعد از اتمام كارش
دچار مشكلات ناشي از بي آبي در توالت گردد !

 

زندگي من به دو بخش تقسيم مي‌شه:
بخش اولش مهم نيست
بخش دومش هم به كسي مربوط نمي‌شه

دسته ها : شادي - جوك
چهارشنبه سیم 1 1391
X