اهلي كردن ايگوآنا

علل اهلي كردن ايگوآنا:شايد اين سئوال براي دارندگان ايگوآنا مطرح شود كه چرا بايد به اهلي كردن اين خزنده بپردازند؟
اهلي و رام كردن ايگوآنايي كه در كنار انسانها زندگي مي كند الزامي مي باشد. در غير اين صورت شما بايد ايگوآناي خود را در محيطي خارج از منزل و يا دور از دسترس افراد و كودكان قرار دهيد.
ديده شده است افرادي كه سعي به نگهداري از ايگوآناها به صورت وحشي داشته اند از سمت اين حيوان آسيبهاي جدي ديده اند و اين روش از نگهداري بسيار خطرناك و نادرست مي باشد. 
بياد داشته باشيد: ايگوآناها حيواناتي وحشي، پرقدرت، پرخاش گر و در بعضي مواقع بسيار خطرناك مي باشند و اين حالات بيشتر در ايگوآناهاي نر ديده مي شود كه كاملاً اين رفتار غريزي بوده زيرا اين حيوان براي محافظت از خود و قلمرو در حيات وحش وابسته به اين گونه رفتار پرخاشگرانه مي باشد تا بتواند به زندگي ادامه دهد. يكي ديگر از علل خشونت ايگوآناها ورود به فصل جفت گيري مي باشد اين دوران براي ايگوآناي نر همراه با فشار عصبي بالا بوده و حالت تهاجمي بيشتري در اين زمان دارند. تغييرات ناگهاني محيط زيست ايگوآنايي كه در كنار انسانها زندگي مي كند مي تواند باعث تغيير رفتار و پرخاشگري در حيوان شود زيرا ايگوآناها به خوبي اين تغييرات را تشخيص مي دهد. اين خزنده تمام سعي خود را براي مقابله در برابر اهلي شدن انجام مي دهد. اما صاحبان اين خزنده عظيم جثه مي توانند با داشتن صبر و حوصله و فراهم كردن يك برنامۀ آموزشي اين حيوان را از حالت وحشي خارج كرده و به حيواني رام و خانگي تبديل كنند. ايگوآناها خزندگاني باهوش هستند و مي توانند به خوبي به آموزشها پاسخ دهند. در تمام مراحل آموزش صاحبان بايد رفتاري دوستانه داشته باشند و با حفظ آرامش به حيوان احساس امنيت را انتقال دهند و از انجام رفتارهايي همراه با هيجان و خشونت خودداري كنند تا موجب ترس و يا ايجاد فشار عصبي در حيوان نشود.

توجه: رام كردن ايگوآنا احتياج به برنامه اي روزانه و مرتب دارد تا حيوان به صاحب و روش آموزش عادت پيدا كند. و در صورت ايجاد وقفه در زمان آموزش ايگوآنا به رفتار و خوي وحشي خود باز ميگردد و تمام تلاش صاحبان براي اهلي كردن حيوان بي نتيجه مي ماند.

روش آموزش ايگوآنا
بهترين زمان براي آغاز آموزش ايگوآنا در 2سالگي مي باشد.
دفع: صاحبان مي توانند از 1سالگي اين حيوان را با حمام روزانه آشنا سازند تا ايگوآنا به شنا عادت پيدا كند و با اين روش مي توان عمل دفع حيوان را كنترل كرد.همانطور كه در مبحث استحمام اشاره شد ايگوآناها زماني كه در آب نيمه گرم قرار مي گيرند روده ها فعال شده و عمل دفع آسانتر و سريعتر انجام مي شود. و با استحمام روزانه ايگوآنا به دفع در آب عادت پيدا كرده و در زماني كه به رشد كامل ميرسد ديگر محيط زيست خود را به مدفوع آلوده نخواهد ساخت و عمل دفع را در حوضچه اي كه در محيط زيست حيوان قرار دارد انجام مي دهد. 
نام: ابتداي ترين آموزش شناساندن نام ايگوآنا به آن مي باشد. و بهتر است اسامي كه براي حيوان انتخاب مي شود از يك يا دو بخش تشكيل شود. و زماني كه غذا را در اختيار حيوان قرار مي دهيد حيوان را با نام صدا زده تا ايگوآنا با شنيدن اين نام از خود عكسالعمل نشان دهد. و زماني كه ايگوآنا به اين رفتار روزانۀ شما در هر وعدۀ غذايي عادت پيدا كرد مي توانيد تكه اي از غذا را در دست گرفته و با صدا زدن نام حيوان آن را تشويق به گرفتن غذا از دست خود كنيد. هيچگاه غذا را به اجبار به حيوان ندهيد.( با چسباندن غذا به دهان و يا با زدن آن به صورت حيوان) بلكه اجازه دهيد ايگوآنا خود براي گرفتن غذا به سمت شما بيايد. نوازشيكي از بهترين روشها براي آموزش ايگوآنا عادت دادن حيوان به نوازش كردن 
مي باشد و مي توان اين روش را از دوراني كه ايگوآنا كوچك است آغاز كرد. شما نبايد توقع داشته باشيد كه ايگوآناها مانند 
سگ، گربه و ديگر حيوانات خانگي به سادگي اجازه دهند آنها را نوازش كنيد. بهتر است اين آموزش زماني صورت گيرد كه حيوان از فعاليت كمتري برخوردار مي باشد.(صبح، هنگامي كه ايگوآنا تازه از خواب بيدار شده است و يا شب هنگام كه حيوان آمادۀ خوابيدن مي باشد.)
زماني كه ايگوآنا هنوز به اين رفتار عادت نكرده است بايد اين آموزش در محيط زندگي ايگوآنا و يا در زمان استحمام صورت گيرد. ايگوآناها از نوازش شدن توسط انسانها لذت مي برند و اين عمل را با بستن چشمها نشان مي دهند. شما مي توانيد پشت گوش، زير چانه و روي سر حيوان را نوازش كنيد و براي ايجاد رابطه اي دوستانه، در اين زمان به آرامي با حيوان صحبت كنيد، زيرا صداي آرام و دوستانه 

دسته ها : حيوانات
پنج شنبه سی یکم 1 1391
X