نظافت محيط زيست ايگوآنا

يكي از مهمترين مسئوليتهاي صاحبان ايگوآنا نظافت محيط زيست اين خزنده مي باشد. اين عمل باعث حفظ سلامت شما و حيوانتان خواهد شد. يكي از علل آلودگي محيط ايگوآنا تغذيه اين حيوان مي باشد. همانطور كه مي دانيد ميوهها و سبزيجات در محيطهاي گرم و مرطوب زود فاسد مي شوند و اين محيط مكان مناسبي براي رشد ميكربهاي تك ياخته اي و باكتريها مي باشد. به همين منظور همانطور كه قبلاً اشاره شد ظروف آب و غذا بايد روزانه مورد نظافت قرارگيرند و اگر بر روي بستر حيوان نيز آثاري از تكه هاي ميوه ديده مي شود بايد برداشته شوند و هميشه بايد محيط زندگي ايگوآنا از مدفوع پاك باشد.
در محيط زندگي خزندگان امكان تكثير ميكربهاي تك ياخته اي مانند سالمونلا زياد مي باشد به همين منظور بهتر است قبل و بعد از تماس با محيط و حتي ايگوآنا دستها را با آب و صابون ضد باكتري شستشو دهيد با اين عمل از شيوع آلودگي به محيط زيست خود و ايگوآنا جلوگيري به عمل آورده ايد. نظافت محيط ايگوآنا بهتر است به صورت هفتگي صورت گيرد. در اين زمان تمام اشياي داخل محيط و بدنه ها و كف بايد با آب گرم و محلولهاي ضدعفوني كننده شستشو شود و بعد از نظافت هيچ آثاري از اين مواد نبايد برجا بماند. 
نظافت و استحمام ايگوآنا
بيشتر مردم فكر مي كنند ايگوآناها خزندگاني آلوده هستند در صورتي كه اين افراد كاملاً در اشتباه مي باشند زيرا ايگوآنا جزو تميز ترين حيوانات به شمار مي رود و اين يك حقيقت است.
زماني اين حيوان آلوده و كثيف مي شود كه از سمت صاحبش مورد بي توجهي قرار گيرد و دارندۀ ايگوآنا محيط زيست اين حيوان را بدون نظافت رها كرده باشد، و ايگوآنا مجبور به زندگي در محيطي آلوده به مدفوع و ميوه هاي فاسد و آب كهنه باشد، و اين وضعيت باعث بيماري و آلودگي محيط ، حيوان و حتي انسان مي گردد. 
در صورتي كه صاحب ايگوآنا فردي مسئول بوده و خود را موظف به حفظ نظافت و سلامت حيوان خود بداند هيچگاه آلودگي و بيماري در محيط زندگي ايگوآنا ديده نمي شود.شرايط و روش استحمام ايگوآنا
ايگوآنا به استحمام روزانه احتياج دارد. و اگر صاحبان به دليل نداشتن وقت كافي و شرايط مناسب از انجام دادن روزانۀ آن نا توان بودند توجه داشته باشند كه حداقل هفته اي يكبار استحمام براي ايگوآناها الزامي مي باشد. حمام كردن علاوه بر نظافت جسمي باعث تحريك روده شده و موجب مي شود عمل دفع در ايگوآنا به سهولت انجام گردد و همچنين بر طراوت و شادابي پوست مي افزايد و موجب تقويت عضلات و بيشتر شدن اشتها در ايگوآناها ميشود.
براي شستشوي ايگوآنا به يك وان و يا يك ظرف بزرگ پلاستيكي كه با جثه ايگوآناي شما برابري داشته باشد احتياج خواهيد داشت.و حتي اگر ايگوآناي كوچكي داريد هيچگاه آن را در سينگ ظرف شوي استحمام نكنيد و قبل و بعد از حمام ظرف و وان ايگوآنا را خوب ضد عفوني كنيد. 
براي شستشوي ايگوآنا به شامپو هاي حيوانات خانگي و يا صابون احتياجي نيست آب بهترين وسيلۀ شستشو براي ايگوآنا مي باشد.
آبي كه براي حمام ايگوآنا در نظر مي گيريد نبايد خيلي سرد و يا گرم باشد و قبل از داخل كردن ايگوآنا در آب از دماي آن اطمينان حاصل كنيد. عمق آب نبايد زياد باشد به حدي مناسب است كه سر و شانه هاي ايگوآنا خارج از آن قرار گيرد. هيچگاه شير و يا دوش آب را بر روي ايگوآنا به صورت مستقيم باز نكنيد و يا حيوان را يك دفعه داخل آب نيندازيد بلكه اين عمل بايد همراه با آرامش صورت گيرد تا ايگوآنا از آن احساس رضايت بدست آورد. هيچگاه در زمان استحمام ايگوآنا را در آب قرار ندهيد و خود از محيط دور شويد زيرا ممكن است در زمان نبود شما خطري حيوان را تحديد كند.
بيشتر ايگوآناهاي بالغ به شنا علاقمند مي باشند اما اين حالت در ايگوآناهاي جوان كمتر ديده مي شود. بهترين زمان براي شستشوي ايگوآناي جوان 5 دقيقه مي باشد و به مرور زمان كه ايگوآناي شما به اين شرايط عادت كرد مي توانيد طول مدت آن را بيشتر كنيد. در زماني كه ايگوآنا به سن بلوغ رسيد مي توانيد اين زمان را تا 30 دقيقه نيز افزايش دهيد. و حتي مي توانيد ظرف مناسبي كه لبه هاي آن بدون تيزي باشد در محيط ايگوآنا قرار دهيد تا حيوان خود به شنا بپردازد. به ياد داشته باشيد عمق ظرف نبايد زياد باشد.

دسته ها : حيوانات
پنج شنبه سی یکم 1 1391
X