در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : فلورنتينو پرز در سن مامس توسط هواداران اتلتيك با واكنش بدي مواجه شد چرا كه حاضر نشده بود برنابئو را براي فينال كوپا بدهد . هواداراناتلتيك در مقاطع مختلفي از بازي به شعار دادن عليه مدير رئال پرداختند . 
مدير رئال مادريد با تيم به بيلبائو سفر نكرده بود و بازي را از خانه اش در مادريد تماشا كرده بود . 

X