در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

سيزده مصدوم در جشن هاي سيبلس - [ اخبار ]
ارسال شده توسط FFOOSSAA در ساعت 18

مرجع خبري رئال مادريد : سيزده نفر در بامداد پنجشنبه در جشن هواداران رئال براي قهرماني لاليگا در ميدان سيبلس مجروح شدند . 
به گزارش اورژانس مادريد ، تمام مصدوميت ها جزئي و بيشتر كوفتگي هستند اما چهار تا از آنها به خاطر معاينات بيشتر راهي بيمارستان شدند . اين مصدوميت ها براي چنين جشن هايي طبيعي هستند . 

X