در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : استبان گرانرو ، اولين لاليگايش را كسب كرد . او كه از هشت سالگي به رئال ملحق شده گفت :" من به عنوان يك تماشاگر جامهاي زيادي را جشن گرفته بودم و حالا به عنوان يك بازيكن به آن مي رسم ، خيلي خوشحالم . "
وي پس از پيروزي مقابل اتلتيك گفت :" اين تورنمنت تيم برتر سال را نشان مي دهد و ما به جايي برگشتيم كه متعلق به خودمان بود . حالا ما تيمي هستيم كه برنده مي شويم . " وي افزود :" همه در مورد بهترين تيم تاريخ صحبت مي كنند اما در پايان در فاصله دو هفته به پايان نسبت به آنها قهرمان شديم . " در ادامه جام را به هواداران تقديم كرد :" آنها شايسته اين جام بودند . " 
ئر پايان گفت :" اين اولين لاليگايم است و خوشحالم كه متعلق به گروهي از سوپر استارها هستم كه در طول اين سالها با تواضع برخورد كردند . " 

X