• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
ثبت نام مجردها در سامانه همسان گزینی
ارکان اصلی طرح همسان گزینی معرف های ازدواجی هستند که با پشتوانه سالها تجربه و با نیت خیر و پس از شناسایی و تایید از طرف موسسه تبیان در شبکه معرفین ازدواج مشغول به فعالیت هستند.
 
 
 
به‌طور کلی برای ایجاد یک موش ترانس ژنیک توالی‌هایی از DNA بیگانه موسوم به ترانس ژن transgene را وارد پرونوکلئوس تخم‌های بارور شده‌ی موش نموده و این تخم‌ها را در لوله‌ی تخمدان موش‌های ماده‌ای که به‌طور کاذب باردار می‌شوند، قرار می‌دهند. ...