• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1012
 • پنج شنبه 1383/10/17
 • تاريخ :

مهدوی‎ كیا بهترین‎‎ بازیكن هامبورگ‎


برلین‎‎ ـ مهدی‎‎ مهدوی كیا بازیكـن ایـرانـی‎ تیم‎ فوتبال‎ هامبورگ‎ در نظرسنجی‎‎ اینترنتـی هواداران‎‎‎‎ این تیـم‎, بـه‎ عنـوان بـهتـریـن بازیكن‎‎ خارجی‎ این تیم‎ برگزیده‎ شد.

در این‎‎ نظرسـنجـی‎ هـواداران تــیــم‎ هامبـورگ‎ با دادن‎ 3831 را, ی‎‎ مهدوی كیارا به‎ عنـوان‎‎‎‎ بهترین بازیكن خارجی‎ این تیــم‎ در پـایـان‎ نیم‎ فصـل‎‎ مسـابقـات‎ فـوتـبـال قهرمانی‎ دستـه‎ اول‎ بـاشگـاههـای‎ آلـمــان‎ برگزیدند.

در ایـن‎ نـظر سـنجــی‎ بـــاربـــارز بـازیكـن‎ آرژانتینی‎ تیم‎ هامبورگ‎ با كـسـب‎ 326 رای‎ در مكان‎ دوم‎ ایستاد.

رومـئو بـا 105 رای‎ ووفـیچــار بـا 53 و جارلیم‎ با 29 در رده‎ های‎‎ بعــدی ایـن‎ نـظر سنجی‎ قرار گرفتند.

مهدوی‎ كیا درحالی‎ به‎ عنوان‎‎ بهتـریـن بازیكن‎ خارجی‎ تیم‎‎ هامبـورگ‎ در نیـم فـصـل‎ بوندسلیگـا برگزیده‎‎ شد كه در این‎ فصـل‎ در بیشتر مواقع‎ در نیمكت‎ ذخیره‎ های‎ این‎ تیـم‎ نشسته‎ بود .

UserName