• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 959
 • چهارشنبه 1383/10/16
 • تاريخ :

جشنواره‎ زیتون‎‎ سرخ‎ پایان یافت


نخستین جشنواره‎‎ فیلم‎ یك‎ دقـیقه ای‎ زیتون‎ سرخ‎ با معرفی‎ آثار برتر در سه‎ بخـش‎ فیلم‎, پویانمایی‎‎ و جانبی به‎ كارخود پایان‎ داد.

واحد مركزی‎ خبر- تعداد 144 اثـر در زمینه‎ جنایتهای‎ رژیم‎اشغالگر صهیونیستی‎، مظلومیـت‎ مـردم‎ فـلسـطیـن‎ و انـتفــاضــه‎ مسجدالاقصی‎ به‎‎‎ دبیرخانه این‎ جشنواره ارسال‎ شده‎‎ است‎‎ كه از این‎‎ تعداد هیئت داوران آثار زیر را برگزیدند.

در بخش‎ فیلم‎ به‎ ترتیب‎ شكلك‎ اثرشاهد پیوند، نقاشی‎‎ ام‎ برای‎ تواثرمحمدچـمنـی و SIGNAL NO اثر هیوا كیانی‎ حائز رتبه‎های‎ اول‎ تـا سوم‎ شدند.

در بخش‎ پویانمایی‎ آثار حمل‎ سلاح‎ مـمنـوع از حسین‎ نظرپور، خانـه‎‎ام‎ كجـاسـت‎ از فهـیمـه نیكومنظر و سنگ‎‎ سنگ تا پیروزی‎ از مـحمـود نظری‎‎ به‎‎ ترتیب‎‎ رتبه های اول‎ تا سوم‎ را كسب كردند.

در بخش‎ جانبی‎ این‎ جشنواره‎‎ كه شـامـل‎ آثـار بیش‎ از یك‎ دقیقه‎ بود، زرد و سرخ‎ اثر وحید نصیریان‎‎، پرواز موعود اثر مشترك‎ هومن احمدی‎ و حمیدرضاعلیقلیان‎‎ و خانه‎امـن اثـر مهـدی‎ صارمی‎ به‎‎ تـرتیـب‎ ازطرف‎ هیـأت‎ داوران‎ بـه عنوان‎ آثار اول‎ تا سوم‎ معرفی‎ شدند.

همچنین‎‎ دراین جشنواره‎‎ از دو اثـر حمـاسـه سنگ‎‎ از زهره‎‎ طالبی‎ در زمینه نماهنگ و فیلم‎ داستانی‎‎ و سبزسفیدسیاه‎ اثر غلامعلی باجـلان‎ دربخش‎ پویانمایی‎ به‎‎ عنوان‎ آثار برگـزیـده تماشاگران‎ تقدیر شـد.

هیأت‎ داوران‎‎ این جشنواره‎ را مجیدانتظامی‎، محمدرضا درمنش‎، جواد شمقدری،‎ بهرام‎ عظیمی‎ و مسعود فراستی‎ تشكیل‎ دادند.

UserName