• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5301
 • شنبه 1383/10/12
 • تاريخ :

راهنمای فیفا برای شناخت توپ کامل


مهم نیست... این فقط یک توپ است! این طرز تلقی در مورد توپ به عنوان یکی از ارکان بازی فوتبال به هیچ وجه درست نیست. بازیکنانی که قوانین فوتبال را به خوبی می دانند و کمی از مصدومیت های فوتبال سررشته دارند به خوبی درک می کنند که ضربه زدن به یک توپ غیراستاندارد چه از نظر جنس، اندازه و یا وزن، چه بر سر زانو خواهد آورد. اگر در انتخاب توپ فینال تردید دارید، این مطلب را با دقت بخوانید و فیفا در شماره ماه آگوست مجله خود در مورد توپ با کیفیت عالی و یا توپ های غیراستاندارد توضیحاتی داده که ترجمه آن را تقدیم حضورتان می کنیم.

فیفا سازمان قانون گذار و سازمان دهنده فوتبال استانداردهایی را در کتابچه قوانین خود برای توپ فوتبال تعریف کرده و با نمودار هالمارکینگ"HALLMARKING" استانداردهایی برای توپ فوتبال در نظر گرفته که توپ های نامناسب از این نمودار خارج خواهند شد. توپ هایی که برای مسابقات مختلف در جهان مدنظر قرار می گیرند و قابل استفاده تلقی می شوند باید از تست های مختلف حجم، اندازه، محیط، وزن، گردی، مقاومت در برابر آب، جهش و بالاخره فشار گذشته تا مدرک آزمایش شده یا FIFA INSPECTED را برای آن قائل شد. همچنین توپ هایی در ارزش گذاری، حد بالاتری را برای آنها در نظر می گیرند که مارک FIFA APPROVED روی آنها حک شده باشد و در این مورد شش تست مذکور در سطح سخت تر و استانداردهای بالاتری انجام می شود و تست هفتم پس از دوهزار ضربه و حفظ اندازه و شکل انجام می شود. شاید بپرسید آیا این همه سخت گیری، وقت تلف کردن نیست؟

به هیچ وجه، چرا که تنها تغییر شکل کوچک باعث از بین رفتن تعادل توپ می شود و ضربه شما مطمئنا مسیر دیگری را خواهد پیمود. حتی اگر این نقص با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نباشد. با این توصیف بازی کردن برای فوتبالیست بسیار سخت می شود، چرا که روی توپ هیچ کنترلی ندارد و بنابراین نمی تواند پاس های دقیق بدهد و البته به آسانی گل بزند.

به عنوان آخرین نکته قبل از توضیح تست های فیفا روش های هالمارکینگ نه تنها باعث مشخص شدن کیفیت و مقاومت توپ می شود بلکه فیفا آن را به طور جدی مورد تاکید قرار داده و حتی توپ های کودکان نیز باید با دقت این آزمایش ها را بگذراند. این نکات حتی در سایت رسمی فیفا و در قسمت DEVELOPMENT به طور مفصل توضیح داده شده است.

و اما معرفی بیشتر تست های فیفا:

آزمایش یک: محیط (CIRCUMFERENCE)

محیط توپ باید براساس همخوانی با اندازه موردنظر آن که در قوانین ذکر شده باشد بنابراین توپ نه باید خیلی بزرگ باشد و نه خیلی کوچک. معمولاً توپ را با ده امتیاز مختلف اندازه گرفته و میانگین آن، محاسبه می شود. توپهای آزمایش شده یا INSPECTED باید بین 68 تا 70 و توپهای تأیید شده یا APPROVED بین 5/68 تا 5/69 سانتی متر محیط دارد.

آزمایش دو: گردی(ROUNDNESS)

یک تغییر زاویه در هر قسمت از رویه توپ، فرم و حالت آنرا تحت الشعاع قرار خواهد داد و این مسیر توپ را غیرقابل پیش بینی می کند. در این تست قطر و ضخامت توپ به دقت و در 16 امتیاز اندازه گیری می شود و تفاوت بین بیشترین و کمترین اندازه نباید بیش از 2 درصد اختلاف داشته باشد. این البته در مورد توپهای آزمایش شده صدق می کند و در مورد توپهای تأیید شده باید 5/1 درصد باشد.

آزمایش سه: وزن(WEIGHT)

وزن توپ نباید بسیار زیاد یا خیلی کم باشد. همانطور که در کتاب قوانی آمده است و برای تأیید آن توپ 3 بار در محفظه خلا وزن می شود و در مورد توپهای آزمایش شده بین 410 تا 450 گرم در مورد توپهای تأیید شده بین 420 تا 445 گرم وزن ایده آل توپ است.

آزمایش چهار: ارتجاع(REBOUND)

یک توپ باید در حدی مقاومت داشته باشد که بازیکنان بتوانند آنرا در جهت و مسافت موردنظر هدایت کنند. در این تست توپ 10 بار و از فاصله 2 متری به روی صفحه فلزی استیل انداخته می شود. در توپهای آزمایش شده توپ پس از برخورد به زمین باید بین 115 تا 165 سانتی متر و در موردتوپهای تأیید شده بین 120 تا 165 سانتی متر بالا بیاید.

آزمایش پنج: از دست دادن فشار(LOSS OF PRESSURE)

یک توپ در زمانی که فشار طبیعی هوای خود را در طول مسابقه از دست می دهد شاید در دقایق رو به پایان بازی از کیفیت کار و کنترل آن کاسته شود و دیگر مسافت موردنظر را طی نمی کند. در این آزمایش توپ در حد استاندارد یاد می شود و در مدت 72 ساعت نباید بیش از 25 درصد هوای آن(توپهای آزمایش شده)کاسته شود. در مورد توپهای تأیید شده این میزان 20 درصد است.

آزمایش شش: تحمل آب(WATER ABSORPTION)

توپ خیس شده سنگین می شود. به راحتی حرکت نمی کند و بازی با آن نیز دشوار است. در این آزمایش توپ 250 بار در آب انداخته و گردانده می شود. در این حالت توپهای آزمایش شده نباید بیش از 15 درصد وزن خشک آن اضافه وزن پیدا کند. در مورد توپهای تأیید شده این اضافه وزن حداکثر 10 درصد است.

آزمایش هفت: حفظ شکل و اندازه(SHAPE AND SIZE RETENTION)

در این آزمایش که تنها در مورد توپهای تأیید شده به کار می رود. در این آزمایش توپ در مدت یک ساعت و از فاصله 5/3 متری، دو هزار بار به یک صفحه فلزی شوت می شود. این مسأله در مورد توپهایی با تکه های 6 ضلع، 3 ضلعی و یا حتی تکه ای نامنظم به یک صورت انجام می شود و حتی برخی از توپها، بعضاً بیش از دو هزار ضربه و یا حتی با دست نیز پرتاب می شوند و این آزمایش کاملاً برای تأیید استاندارد توپ، ضروری است. محل بادکردن توپ نیز باید سالم باشد. از دست دادن باد و یا محیط توپ و نیز گردی آن در پایان این آزمایش باید کمترین تغییر را داشته باشد.

بنابراین و با مشخص شدن این آزمایشها لطفاً توپی را برای بازی خود یا فرزندتان تهیه کنید که مارکهای تأیید شده یا حداقل آزمایش شده را داشته باشد. البته در مسابقات رسمی در هر یک از پنج قاره فدراسیونها ملزم به استفاده از توپهای استاندارد هستند.

UserName