• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3903
 • پنج شنبه 1383/10/10
 • تاريخ :

بازی منصفانه ـ اخلاق علمی در ورزش


دكتر رحیم رمضانی نژاد استادیار دانشگاه گیلان در مقاله ای به بررسی ابعاد مختلف اخلاق علمی و بازی جوانمردانه در میادین ورزشی پرداخته است.

در این مقاله آمده است: در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی ورزشی معاصر با اینكه هیچ فرهنگی و بویژه در وضعیت كنونی نمی تواند بدون الگوی قهرمان ورزشی باشد، به نظر می رسد ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نه از جنبه امكانات یا برنامه و فناوری، بلكه از نظر تربیتی با مشكلات اخلاقی زیادی روبرو شده است. اگر چه این عارضه پاتولوژیك و اپیدمی نیست ولی تلاشهای زیادی برای حفظ پرچم ایده آلیستی و آرمان خواهی ورزشی با گسترش روحیه ورزشكاری و پهلوانی از طریق كمیته بین المللی بازی منصفانه در سراسر جهان به صورت مقررات رسمی و شعارها یا توصیه های اخلاقی شده است.

نویسنده در این مقاله با طبقه بندی ابعاد مختلف بازی جوانمردانه ادامه می دهد: بازی جوانمردانه و منصفانه از 5 بعد كاربردی قابل تجزیه و تحلیل است. در بعد اول تعریف مفهوم بازی منصفانه از 3 رویكرد نظری و در بعد دوم ضرورت اجرای عملی آن در ورزش نیز از دو رویكرد نظری مورد بررسی قرار گرفته است. زمان و مكان بازی منصفانه از نظر اجتماعی- فرهنگی در سطوح مختلف ورزشی و بازی منصفانه برای تربیت ورزشی و عوامل دست اندركار بعد سوم و چهارم بحث را تشكیل می دهد.

دكتر رمضانی نژاد در ادامه مقاله می افزاید: در بعد بازی منصفانه، در 6 فرآیند فردی، اجتماعی و قانونی، فراقانونی (اخلاقی) تحلیل شده است كه می توان به عنوان یك منشور كاربردی مورد استفاده قرار گیرد بویژه اینكه 5 شكل عملی بازی منصفانه در شرایط حاضر شامل بازی منصفانه دو طرفه، یك طرفه مثبت، یك طرفه منفی، بازی غیر منصفانه و بازی خطای منصفانه می تواند مبنای تحقیقی و پژوهشی مفیدی را برای این حوزه نظری فراهم آورد.

گفتنی است این مقاله در نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر در دانشگاه گیلان ارائه شده است.

UserName