• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 963
 • سه شنبه 1383/10/8
 • تاريخ :

دعوت‎‎ برای‎ ساخت سمفونی‎ خلیج‎ فارس‎


مركز موسیقی‎ و سرود صدا و سیما, از همه‎‎ آهنگسازان‎‎ و هنرمندان عرصه موسیقی‎ دعوت‎ كرد آثار یـا طرحهـای‎‎ خـود را بـرای ساخت‎ و اجرای‎ سمفونی‎خلیـج‎ فـارس‎ بـه‎ ایـن‎ مركز ارائه‎ كنند0

رئیس‎ مركز موسیقی‎ و سرود صدا وسیما اعـلام‎ كرد:در پی‎ استفاده‎ از نـام‎ مـجعـول‎ بـرای‎ خلیج‎‎فارس‎ و تحریف‎ نام‎ تاریخی‎ خلیج همیشـه‎ فارس‎ , این‎ مركز برای‎خلق‎ آثار ماندگـار , از آهنگسازان‎‎ و هنرمندان عرصـه‎ مـوسیـقـی‎ حمایت‎‎ و ازهنرمندان‎ دعوت می‎كند آثـار یـا طرحهای‎‎ خود را در این‎ زمینه‎ بـرای سـاخـت‎ واجرا به‎ مركز موسیقی‎ سازمان‎ صدا و سیما ارائه‎ كنند0

UserName