• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4674
 • شنبه 1383/10/5
 • تاريخ :

دكتر دادكان در پایان‌نامه دكترای خود؛

تمرینات ورزشی فوتبال با افزایش خون‌رسانی عضلانی همراه است


دكتر دادكان در پایان نامه دكتری رشته “فیزیولوژی ورزش “ خود، نقش اجرای حركات ورزشی در تمرینات فوتبال در گرفتگی عضلانی را بررسی كرد.

محمد حسین دادكان در رساله دوره دكتری فیزیولوژی ورزش خود با عنوان " اثر هشت هفته تمرینات فوتبال بر غلظت متابولیت‌های نیتریك اكساید (NO) در بازیكنان فوتبال دسته اول دانشگاه‌های كشور و بررسی ارتباط آن با گرفتگی عضلات"، آورده است: تاكنون بیشتر تحقیقات بر روی رادیكال‌های آزاد اكسیژن متمركز بوده‌اند و نیتریك اكساید به عنوان یك مولكول رادیكال آزاد تا كنون در این موضوع دخالت داده نشده است.

در این رساله اضافه شده است: در میان رشته‌های ورزشی، بیشتر مطالعات بر روی ورزشكاران رشته‌های دو و میدانی، دوچرخه‌سواری و شنا انجام شده است. این مطالعات نقش NO را به عنوان یك گشاد كننده عروق تاكید می‌كنند و این موضوع در افزایش خون‌رسانی به عضلاتی كه درگیر حركات ورزشی می‌باشد، اهمیت دارد.

همچنین تنها مطالعه انجام شده بر روی بازیكنان فوتبال (آمریكایی) نشان دهنده نزدیك به 300 درصد افزایش در مقدار NO است.

لازم به ذكر است كه بازیكنان حرفه‌ای فوتبال آمریكایی نسبت به فوتبال Soccer از عضلات حجیم‌تر و بزرگتری برخوردارند كه به دلیل بالابودن حجم و شدت تمرینات مربوطه، تدارك خونی وسیع‌تری را نیز نیاز دارند.

مولف در ادامه رساله دكترای خود كه آن را در سال تحصیلی 1381 با راهنمایی دكتر بهرام یغمایی در دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تدوین كرده، آورده است: یافته‌های تحقیق حاضر بیانگر افزایش فعالیت سرمی آنزیم كراتین كیناز همراه با استمرار تمرینات می‌باشد. البته بین مرحله اول نمونه‌گیری و مرحله دوم، علیرغم مقداری اختلاف، اختلاف آماری معنی‌داری وجود ندارد.

دادكان در ادامه رساله دكترای خود آورده است: برای ارزیابی و تشخیص بیماری‌های عضلانی و همچنین در فعالیت‌های ورزشی، افزایش سطح پروتئین‌های عضلانی در خون استفاده می‌شود، از میان انواع پروتئین‌ها، بیشتر مطالعات آنزیم كراتین كیناز (CK) را به كار برده‌اند. مقدار این آنزیم با توجه به نوع ورزش و مقدار توده عضلانی مورد استفاده در تمرینات متفاوت خواهد بود.

برخی مطالعات نیز پیشنهاد می‌كنند كه رهاشدن كراتین كیناز از عضله ، بعد از تمرینات برونگرا ممكن است انعكاسی از نكروزهای منطقه‌ای در فیبرهای عضلانی باشد.

براساس نتایج ذیل، اجرای حركات ورزشی طی دوره تمرین رایج فوتبال با افزایش متابولیت‌های نیتریك اكساید (نیتریت و نیترات) همراه می‌باشد و این افزایش باتوجه به اینكه با شدت تمرین رابطه‌ای ندارد، می‌تواند عكس‌العملی باشد در پاسخ به خون‌رسانی بیشتر عضلانی كه درگیر حركات ورزشی هستند.

همچنین حركات ورزشی سبب افزایش تولید متابولیت‌های NO می‌شود و تداوم جلسات تمرین تاثیر مثبت بر افزایش متابولیت‌های NO دارد. شدت تمرین با میزان افزایش متابولیت‌های NO تاثیری ندارد.

نتایج این رساله دكتری ادامه نشان داد: آنزیم كراتین كیناز با استمرار تمرین و شدت تمرین افزایش می‌یابد. ایزوآنزیم كراتین كیناز MB با استمرار تمرینات افزایش می‌یابد.

تغییرات نیتریت و نتیرات و كراتین كیناز تام با همبستگی مثبت همراه است و این همبستگی مثبت در كراتین كیناز MB نیز مشاهده شد.

بنابر نتایج یك تحقیق دانشجویی؛ صدمات عضلانی به دنبال تمرینات غیرمعقول، امكان دارد نتیجه فشارهای اكسیداتیو ناشی از تمرین و همچنین تاثیر رادیكال‌های آزاد باشد.

گفتنی است، براساس یكسری تمرینات مقدماتی از میان 22 نفر، تعداد 15 نفر برای تشكیل یك تیم فوتبال انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.

UserName