• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1228
 • پنج شنبه 1383/9/12
 • تاريخ :

عكاس‎ ایرانی‎‎ نفر برتر مسابقه‎ 2004 دبی


كتایون‎ كرمی عكاس‎ ایـرانـی نفـر برتر مسابقه‎‎ رسانه ای2004 ‎ دبی‎ شد.

در مراسم‎ پایانی‎ این‎‎ مسـابقـه‎ كتایون‎ كرمی‎‎ در رشته‎ عكـاسـی با ابداع طرح « فتوگرافی‎ نوری»‎ به‎‎ عنوان‎ نفر برگزیده در این‎ رشته‎ انتخاب‎ شد.

درمسابقات‎‎ رسانه‎ ای2004 ‎‎ دبی‎، هشت دانشجوی اماراتی‎‎ ، شش‎ ایرانی، 13 هندی‎، چهار مصری،‎ سه‎‎ انگلیسی‎‎ ، سه امریكـایـی، یـك‎ كانادایی‎‎ و شش‎ نفر از افریقای‎ جنوبـی بـه‎ مرحله‎‎‎‎ نهایی‎ این‎ مسابقه راه یافته بودند.

جایزه‎‎‎ رسانه ای‎ دبـی‎ از سـال‎ 2001 پـایـه گذاری‎‎ شـد و هـدف‎ از اعـطای ایـن‎ جـایـزه‎ شكوفایی‎ استعدادهای‎‎ دانشجویان‎ رشتـه‎ هـای خبرنگاری‎ و ارتباطات‎‎ است.

در این‎ مسابقه‎‎ هرسالـه دانـشجـویـانـی‎ از ایران‎‎‎، لبنان،اردن، مصـر، تـونـس‎، مغرب‎،هند، پـاكـستـان، سـریـلانكـا و آفریقای‎ جنوبی‎‎ در كنار امارات‎ عربی متحده‎ شركت‎ دارند.

UserName