• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1053
 • چهارشنبه 1383/9/11
 • تاريخ :

اخبار جهان فوتبال


ایران‎‎‎ نهمین تیم‎ برتر فوتسال‎ جهان

زوریخ‎ ـ در آخرین‎ فهرست‎ منتشر شده‎ تیم‎های‎ برتر فوتسال‎ جهان‎‎‎ تیم‎ ملی‎ ایران در مكـان نهم‎ جای‎ گرفت‎.

در این‎ فهرست‎ ,تیم‎ های‎ برتر فوتسـال‎ جهـان‎ با توجه‎‎‎ به نتایج‎ كسب‎ شده آنهـا در رقابـت‎ های‎‎ جام‎ جهانی‎ سال‎ها1992 , 1989 ی 2000 , 1996 , و2004 رده‎‎ بندی‎ شده اند.

در این‎ فهرست‎ كه‎‎ فیفا در شهر تایپـه اعـلام‎‎‎ كرد تیم ایـران‎ پــس‎ از تیــمهــای‎ بـرزیـل‎ , اسپانیا , هلند , آمـریـكــا , آرژانـتیـن‎ , بلژیك‎ ,ایتالیا و روسیـه‎ در مكان‎ نهم‎ جای‎ دارد.

ادعای‎‎ پله‎ برای ركورد جدید گلزنی‎

برزیلیاـ پله‎‎ اسطوره فوتبال‎‎ برزیل و جهان‎ ادعا كرد در صورت‎ بازی‎ كردن‎‎ درچمن مصنوعی‎ می‎ توانسـت‎ ركـورد گـلهـایـش‎ را بـه‎ 1282 برساند.

مهاجم‎ پیشین‎‎ برزیل‎ در این بـاره‎‎ بـه مـجلـه‎ ورزشی‎‎ Stadia گفت‎: اگر میتوانستـم‎ در ایـن‎‎ چمن های‎‎‎ مصنوعی‎ بازی كنم‎ گلـهـای فـراوانـی‎‎ به‎ ثمر میرساندم‎.

اتحادیه‎ فوتبال‎ اروپا, ابتـدای‎ ایـن‎ مـاه‎ اعلام‎ كرد: كیفیت‎ چمن‎ های‎ مصنــوعــی‎ اكنـون‎ حتی‎‎ بهتر از نوع طبیعی آنهاست‎.

این‎ تصمیم‎ به‎ سود كشورها خواهد بود, چـرا كه‎ نگهداری‎‎ چمن‎ های طبـیعی‎ در فـصـل‎ زمستان‎ و سرما بسیار دشوار است‎.

از سال‎ 1960 اسـتفـاده‎ از چمـن‎ هـای‎ مصنـوعـی‎ بر سر زبانها افتاد اما بسیـاری‎ از كشورهـا نظیر آمـریكـا بـا آن‎ مـوافـق‎ نبودند.

از فصل‎ آینده‎ بـازیـكنـان‎ اروپـایـی‎ مـی‎‎ تـواننـد بـه‎‎ ركـورد رویـایـی پـلــه بایندیشند, چرا كه‎‎ می‎‎ توانند در چمن‎ های‎ مصنوعـی بـه میدان‎ بروند.

نتایج جام‎ جهانی‎ فوتسال‎

06:10:28 ب.ظ

تایپه‎‎ ـ پنجمین‎ دوره رقابت‎ های‎ جام‎ جهانی‎ فوتسال‎ با برگزار4 ی‎‎ دیدار پیگیری شد.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر, در ایـن‎ بازیهـا برزیل‎ 2 بر یـك‎ آرژانــتـیــن‎ را شـكسـت‎ داد, ایتالیا 3 بر 2 اسپانـیـا را برد , اوكراین‎ 3 بر یك‎ امریكـا را شكـسـت‎ داد و پرتـغـال‎ 8 بر 4 بر جمهوری‎ چك‎ غلبه‎ كرد.

در ادامه‎‎ این‎ رقابـتهـا چهـارشنـبـه برزیل‎ بـا استرالیا, اوكراین‎‎ با آرژانتین اسپـانیـا با پرتغـال‎ و جـمهـوری‎ چـك‎ بـا ایتالیا بـازی‎ می‎ كند.

UserName