• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2025
 • دوشنبه 1383/9/9
 • تاريخ :

رییس فدراسیون دوومیدانی:

فصل آینده، فصلی پربار برای دوومیدانی کشورخواهد بود


پس ازاینکه دوومیدانی کشورمان درمسابقات جایزه بزرگ آسیا وقهرمانی جوانان جهان، شاهد درخشش عباس صمیمی،سجاد مرادی و احسان حدادی بود، دررقابتهای المپیک ودرحضورانبوه دوومیدانی کاران برترجهان، توفیقی برای ورزشکاران ایرانی حاصل نشد.

رییس فدراسیون دوومیدانی درارتباط با راههای پیشرفت این رشته گفتگوی جامعی را به انجام رسانده است. حسین جلالی قبل ازهرچیز به حضور مربیان پرتعداد خارجی درکشورمان اشاره می کند ومی گوید: با توجه به اینکه رشته دو ومیدانی یک رشته کاملا تخصصی است پس باید به سراغ مربیان متخصص رفت. مربیان بلوک شرق ومخصوصا بلاروس می توانند تجربیات گرانبهای خود را دراختیارورزش کشورمان قرار دهند. ازیک ونیم سال گذشته که من به فدراسیون آمدم، توانسته ام با حضور این مربیان به نتایج خوبی دست پیدا کنم. به عنوان مثال رکورد پرش با نیزه 50/4 متر بود اما در حال حاضر این رکورد به 10/5 متر افزایش پیدا کرده است ضمن اینکه در کمیته فنی فدراسیون تصویب شده از این پس درکنارمربیان خارجی حداقل دو مربی داخلی نیزحضورداشته باشند. دراستان گلستان که پایگاه دو و میدانی کشور هم محسوب می شود، 3 مربی خارجی با 8 مربی داخلی مشغول آموزش 50 دوومیدانی کارهستند که فکرمی کنم در آینده بتوانند برای ورزش کشورمان سرمایه های خوبی باشند.

رییس فدراسیون دوومیدانی درادامه به ویکتور ایوانوویچ مربی احسان حدادی اشاره کرد واظهارداشت: ایوانوویچ یکی از10 مربی خارجی شاغل درکشوراست. اودرحال حاضردربندرعباس، کار آموزش احسان حدادی قهرمان جهان وعلی شاهرخی که او را هم باید یکی ازامیدهای قهرمانی به حساب آورد را برعهده دارد. اردوهای پرتاب با نیزه نیززیرنظراین مربی برگزارخواهد شد. دراین اردو، 3 یا 4 ورزشکارحضوردارند.

رییس فدراسیون دوومیدانی درمورد برگزاری اردوها تصریح کرد: تیمهای دوصحرانوردی جوانان وبزرگسالان قراراست در مسابقات قهرمانی آسیا درچین شرکت کنند وبرای همین اردوهای خود را درشهرهای اردبیل وتبریزبرپا کرده اند که وضعیت خوبی دارند.

اردوی پرش با نیزه نیززیرنظر الکساندرچرنیایف با حضورپندارشوقیان، محسن ربانی واسحاق غفاری درحال برگزاری است. همین طوردررشته های پرش ارتفاع وپرش طول، مربی اوکراینی به آموزش دوومیدانی کاران مشغول است. درتهران نیزاردوی پیاده روی زیرنظرمربی بلاروس وآقای شیرزاد درحال برگزاری می باشد. درگلستان، سرگئی سوخونوسف اردوی پرتاب چکش را برگزار می کند. بارگیو گریگوریان نیز درگلستان ، کار آموزش پرش سه گام را برعهده دارد وغازاریان درتهران و درآکادمی آلمپیک، اردوی پرشهای طول وسه گام را برپا کرده است.

رییس فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه با تشکیل این اردوها به آینده این رشته درکشورامیدواراست، افزود: با برنامه ریزی فدراسیون دوومیدانی وکمکهای سازمان تربیت بدنی وکمیته ملی المپیک، فصل آینده، فصل پرباری برای رشته دوومیدانی کشورمان خواهد بود. ضمن اینکه با دستور آقای مهرعلیزاده، مشکل ما درخصوص استفاده ازسالن ورزشگاه شهید کشوری حل شده ومی توانیم از این سالن برای تمرین دو ومیدانی کاران استفاده کنیم. رییس شرکت تجهیز هم دراین ارتباط قول همکاری داده است.

حسین جلالی درپایان اظهار داشت: رشته دوومیدانی جزورشته های پایه محسوب می شود وباید با توجه به اهمیتی که در المپیک دارد، ازجانب مسوولان ورزش کشورمورد حمایت واقع شود. ما دراین رشته با مشکل جذب استعداد مواجه هستیم و چنانچه بتوانیم نیروهای بیشتری را به دوومیدانی فرا بخوانیم، طبیعتا استعدادهای بیشتری هم کشف وشکوفا می شوند ومی توانیم در آینده امیدوار باشیم که دردوومیدانی، حرفهایی برای گفتن داشته باشیم.

UserName