• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 841
 • چهارشنبه 1383/9/4
 • تاريخ :

گشایش‎ جشنواره‎ بین‎ المللی‎ فیلم‎ رشد


سی‎‎ و چهارمین جشنواره‎ بین المللی فیلم‎ رشد و دومین‎‎ جشنـواره‎ دانـش‎ آمـوزان فیلمساز ایران‎ شنبه‎ شب‎ در یزد گشایش‎ یافت‎.

643 فیلم‎ بلند و كـوتـاه‎‎ از 39 كشـور بـه دبیرخانه‎‎‎‎ جشنواره ارسال‎ شده بـود كـه 134 فیلم‎ از 19 كشور به‎‎‎ جشنواره راه یافت‎.

در بخش‎ مسابقه‎ 55 فیلم‎‎ ایرانی‎ و 43 فیلـم خارجی‎ و در بخش‎ خارج‎ از مسابقه‎ نیز17 فیلم‎ ایرانی‎‎ و پنج‎ فیلم‎ خـارجـی بـرای‎ نمـایـش‎ انتخاب‎ شدند.

تعداد كشورهای‎ شركت‎ كننده‎‎ در این‎ جشنواره در مقایسه‎‎ با دوره قبل30 درصـد افـزایـش‎ داشته‎ است‎.

46 فیلم‎ دانش‎ آموزی‎ نیز بـه‎‎ دبیـرخـانـه جشنواره‎‎ ارسال‎ شد كه 16 فیلم‎ ایرانـی‎ و 9 فیلم‎‎ خارجی‎‎ در بخش‎ مسابقه‎ و25 فیلم ایرانی و 21 فیلم‎‎ خارجی‎ هم در بخش‎ خارج‎ از مسابقه‎ انتخاب‎ و به‎ نمایش‎ درخواهند آمد.

علاوه‎ بر داوران‎‎ و كارشناسان داخلی‎، هشـت‎ داور خارجی‎ از كشورهای‎‎ یوگسلاوی، لهستان‎، كانادا، شیلی‎، استرالیا و اسپـانیـا در این‎ جشنواره‎ حضور دارند.

هدف‎ از برپایی‎‎ این‎ جشنواره‎‎ كمك‎ به رشد كمی و كیفی‎‎‎‎ فیلم‎ های‎ آموزشی، علمی و تربیتی، استفاده‎ از این‎ نوع فیلمها در نظام‎ آموزشی‎ و تشویق‎ فـیلـمسـازان‎‎ بـرای‎ تهـیـه‎ ایـن فیلم هاست‎ .

نقد و بررسی‎ فیلم‎ها، نشست‎ های‎ شبـانـه‎ و گفتگوهای‎‎ كارشناسی‎‎ از برنامه‎ های جنبی این‎ جشنواره‎ خواهد بود.

UserName