بهبود زخم با بانداژی که می درخشد!
توسط : Dr.moslehi
 


محققان سوئیسی نوعی بانداژ هوشمند ساخته اند که دارای حسگرهای فلورسانس است. پزشکان و پرستار بیمار می توانند با بررسی این حسگر فرایند بهبود زخم را کنترل کنند. 
به گزارش  مهر به نقل از نیواطلس، زخم های باز باید به طور مرتب کنترل شوند و از سوی دیگر پوشش آن نیز بیشتر اوقات خطر عفونت را افزایش می دهد. به همین دلیل گروهی از محققان سوییسی یک بانداژ درخشان ساخته اند که به پرستاران  اجازه می دهد فرایند بهبود زخم را کنترل کنند.

 

 

بانداژ هوشمند که Flusitex (بانداژ مجهز به حسگرهای فلورسنت) نام گرفته، توسط گروهی از محققان موسسه EMPA، موسسه علم و فناوری زوریخ، مرکز میکروتکنیک الکترونیک سوییس و بیمارستان دانشگاهی زوریخ ساخته شده است.

 

هنگامیکه زخمی به طور معمول فرایند بهبود را طی می کند، pH مایعات آن به ۸ می رسد و پس از آن در ۵یا ۶ تثبیت می شود. این روند ادامه می یابد و با این وجود pH بین ۷تا ۸  نوسان می کند.

 

درهرحال بانداژ شامل ترکیب مولکولی خاصی از کلراید بنزالکونیوم و پیرانین(نوعی ترکیب شیمیایی) است که باکتری های خطرناک از جمله «استافیلوکوک اورئوس» را در بانداژ از بین می برد. همچنین حسگرهای فلورسانس هنگامیکه در معرض مایعی با pH ۷.۵ - قرار می گیرند، روشن می شوند.

 

برای آنکه پزشکان بتوانند نور فلورسانس را ببینید باید از نور مافوق بنفش روی بانداژ زخم استفاده کنند. اگر کل این فرایند حاکی از روند عادی بهبود زخم بود، پزشکان می توانند بانداژ را تغییر ندهند.

 

دانشمندان امیدوارند روزی بتوان با کمک دوربین موبایل و یک اپلیکیشن ساده نشانگر فلورسانس را خواند. به این ترتیب بیماران می توانند خود در خانه این فرایند را انجام دهند.  

 

يکشنبه 25/4/1396 - 16:47
پسندیدم 0
UserName