بی تو این ثانیه ها معنی ساعت دارد ...
توسط : moradyzade

بی تو این ثانیه ها معنی ساعت دارد ...

 

بی تو این ثانیه ها معنی ساعت دارد
عقربه، باز ز تاخیر حکایت دارد

شب هر جمعه نمودیم دعا تا به سحر
گوئیا جمعه به تاخیر تو عادت دارد

هر زمان نام تو بردیم شقایق خم شد
به گل روی تو انـگار ارادت دارد

هر گل یاس که بشکست صدا زد که بیا
بی گمان مادر تو بر تو ولایت دارد

گلعـــــذاران جـهان منتـــظر روی تو اند
ماه گویا که کمی بر تو حسادت دارد

چون خداونـد کریـم است خبر داد به ما
که "نُرِیدُ" به تعجیل اشـارت دارد

این جهان گشته پر از ظلم و ستم مهدی جان
از نبود تو شب و روز شکایت دارد

بادها می وزد از هر طــرف انـگار بهار
به ظـهور گل امید بشـــارت دارد

 

شعر از مهدی کویر

 

چهارشنبه 9/9/1390 - 9:48
پسندیدم 0
UserName