آموزش خیاطی مولر
توسط : simin-bala
آموزش خیاطی مولر

خیاطی با شیوه مولر شیوه‌ای از خیاطی است كه دقیق و كمی متفاوت از خیاطی به شیوه گرلاوین است.

در این شیوه كه به آن متد بدون پرو نیز می‌گویند اگر الگو درست تهیه شود می‌توان به خوش فرمی لباس اطمینان داشت.

 

در این روش ما باید ابتدا اندازه‌های اصلی شخص را بگیریم كه شامل موارد زیراست و جدول راهنما به دست می‌آید:

اندازه قد كل، اندازه دور سینه، اندازه دور كمر و اندازه دور باسن.

دور سینه: دورتادور سینه بدون این‌كه تنگ یا گشاد باشد.

دور كمر: دورتادور فرورفته ترین قسمت بدن با یك انگشت فاصله.

دور باسن:اندازه دور باسن باید درست رعایت شود.

قد كل: از فرق سر تا پاشنه پا بدون كفش كه توسط گونیا اندازه‌گیری می‌شود.

اگر بخواهیم لباس تنگ و چسبان باشد از جدول لباس‌های تنگ استفاده می‌كنیم و اگر بخواهیم لباس آزاد و نرمال از جدول لباس‌های آزاد استفاده می‌شود.

لباس‌های آزاد:

اندازه‌های فرعی

بلندی خط حلقه

5/11 سانت + یك دهم دور سینه

بلندی بالاتنه پشت

یك‌سانت + یك‌چهارم قدكل

بالاتنه پیش یا جلو

5/4 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

بلندی خط باسن

بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

بلندی پشت یقه

2 سانت + یك بیستم دور سینه

بلندی مركز سینه

2یا3 سانت + 4‌/‌1دور سینه

2سانت برای سینه‌های بزرگ

3 سانت برای سینه‌های كوچك

تیره یا كارور پشت

6 سانت + یك‌هشتم دور سینه

تیره پیش(جلو)

5/2 سانت + یك چهارم دور سینه

گشادی كف حلقه

یك‌هشتم دور سینه

قد لباس:70

جدول مخصوص لباس‌های تنگ

اندازه‌های فرعی

بلندی خط حلقه:

5/10 سانت+ یك دهم دور سینه

بلندی بالاتنه پشت:

یك‌سانت + یك‌چهارم قدكل

بالاتنه پیش یا جلو:

5/4 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

بلندی خط باسن:

بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

بلندی پشت یقه:

2 سانت + یك بیستم دور سینه

بلندی مركز سینه:

2یا3 سانت + یك چهارم دور سینه

2 سانت برای سینه‌های بزرگ

3 سانت برای سینه‌های كوچك

تیره یا كارور پشت:

5/5 سانت + یك هشتم دور سینه

تیره پیش(جلو):

4سانت + یك چهارم دور سینه

گشادی كف حلقه:

5/1 سانت+ یك هشتم دور سینه

قد لباس: 70

ما برای دوخت تمام لباس‌ها ابتدا باید الگوی خام را تهیه كنیم و سپس مدل مورد نظررا روی آن طراحی كنیم.

برای تهیه الگوی اولیه لباس‌ها به شیوه مولر هفته آینده با ما همراه باشید تا اولین قدم برای كشیدن الگو را با هم برداریم.

اگر می‌خواهید خیاطی به شیوه مولر را بیاموزید هر هفته این ستون را مطالعه كنید.


يکشنبه 25/2/1390 - 11:34
پسندیدم 2
UserName