عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان
توسط : sakura57357

http://marshal-modern.ir/Archive/14482.aspx

فرد عصا بدست در وسط عکس مستر جیکاک معروف است که از طرف انگلیسی ها برای راضی کردن مردم بومی بختیاری و در واقع گول زدن آنها آمده بود تا از مخالفت آنها برای تصرف انگلیسی ها برای زمین هایشان جلوگیری کند. (مستر جیکاک برای تمام بختیاری ها و مردم مسجدسلیمان در حد یک روباه مکار معروف است

http://marshal-modern.ir/Archive/14484.aspx

فکر می کنم باید افتتاح اولین راه آهن ایران که در مسجدسلیمان بود باشد

http://marshal-modern.ir/Archive/14485.aspx

اولین فرودگاه ایران ـ مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14486.aspx

لوله های نفت در دل کوههای مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14487.aspx

تعاونی های سیار شرکت نفت

http://marshal-modern.ir/Archive/14488.aspx

زنان کارمند و تایپیست شرکت نفت در مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14489.aspx

http://marshal-modern.ir/Archive/14490.aspx

http://marshal-modern.ir/Archive/14491.aspx

بولتن های خبری شرکت نفت در مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14492.aspx

بختیاری ها اولین کارگران صنعتی نفت ایران در دامنه های مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14493.aspx

اولین کارخانه گوگرد سازی خاورمیانه ـ بی بی یان ـ مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14494.aspx

اولین باشگاه ها و سینماهای ایران ـ خوزستان ـ مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14495.aspx

منطفه تمبی و دریاچه تمبی در مسجدسلیمان که اولین کارخانه
برق ایران را در دل خود دارد.

http://marshal-modern.ir/Archive/14496.aspx

کارگران چاه های نفت در مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14497.aspx

http://marshal-modern.ir/Archive/14498.aspx

http://marshal-modern.ir/Archive/14499.aspx

انگلیسی ها به هنگام صرف غذا با بختیاری ها

http://marshal-modern.ir/Archive/14500.aspx

اولین استودیوم های ورزشی در ایران ـ مسجدسلیمان

http://marshal-modern.ir/Archive/14501.aspx

http://marshal-modern.ir/Archive/14502.aspx

http://marshal-modern.ir/Archive/14503.aspx

http://marshal-modern.ir/Archive/14504.aspx

يکشنبه 24/5/1389 - 13:59
پسندیدم 0
UserName