شبهای پیشاور نماز تراویح چیست؟

پرسش: نماز تراویح چیست و در کجا تشریع شده است؟

پاسخ: نوافل شبهای ماه مبارک رمضان مورد قبول فریقین است و پیامبر فقط آن را به صورت فرادی می خوانده و امیرالمؤمنین و ائمه اهل بیت همگی آن را مانند بقیه نمازهای مستحبی به صورت فرادی می خواندند.

ـ طبق نقل بخاری عمر بن الخطاب دستور به جماعت داد و از کرده خود خشنود بود و می گفت «نعم البدعة هذه...» (این چه بدعت خوبی است؟!)(1)

ـ قسطلانی آن را تشریع عمر می داند عمر آن را با تعبیر بدعت آورد; چون پیامبر برای مردم جماعت خواندن نماز تراویح را بیان نکرده و درزمان ابوبکر نبوده است.(2)

عینی: عمر تعبیر «بدعت» آورد; چون پیامبر جماعت را برای این نماز تشریع نکرد و در زمان ابوبکر هم نبود.(3)

قلقشندی: عمر اولین کسی است که جماعت رمضان را تشریع کرد و آن در سال 14 هجری بود.(4)

ـ بیهقی چهار روایت از قول امیرالمؤمنین نقل می کند و خودش سند همه را ضعیف می شمرد که در آن ها امیرالمؤمنین نماز تراویح را تأیید کرده اند.

ـ ائمه شیعه همگی نماز تراویح را بدعت وجماعت نمازمستحبی راحرام دانسته اند.(5)

ـ عبدالله بن عمر بشدت از آن نهی می کرده است.

ـ در جواز به جماعت خواندن نوافل رمضان هیچ روایتی از پیامبر و اهل بیت پیامبر نرسیده است.(6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحیح بخاری، ج 1، ص342

2 . ارشاد الساری ج 4، ص656

3 . عمده القاری، ج 11، ص126

4 . مآثر الاناقة فی معالم الخلافه، ج2، ص337

5 . سرائر، ج3، ص639

6 . پاسخ به برخی شبهات ـ طبسی.

سه شنبه 3/6/1388 - 19:40
پسندیدم 0
UserName