زندگینامه مختار
توسط : پلیس110
در سال اول هجرت در طائف متولد شد او یك جوانمرد رشید و با هوش و سر شار از همت عالی بود
مختار در كوفه سكونت داشت . هنگامی كه حضرت مسلم علیه السلام نمایند ه امام حسین علیه السلام به كوفه آمد و در حمایت از او و بیعت گرفتن از مردم برا ی او كوشش فراوان كرد .
مختار شیعه و معتقد به امامت حضرت علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام بود پس از شهادت مسلم مختار را نزد ابن زیادآوردند ابن زیاد به او گفت : ای پسر عبید این تو بودی كه با دشمنان ما بیعت كردی ؟ ابن زیاد دستور داد مختار را زندانی كنند میثم تمار د رزندان بود به مختار گفت تو روزی خروج میكنی و انتقام خون امام حسین علیه السلام را از دشمنان می گیری و این شخص ( ابن زیاد ) را كه میخواهد ما را بكشد خواهی كشت .
هنگامی كه سر بریده امام حسین علیه السلام را نزد ابن زیاد آوردند ابن زیاد برای این كه پیروزی خود را به مختار نشان دهد دستور داد او را از زندان آوردند مختار در آن مجلس گریه سختی كرد و بی هوش شد وقتی به هوش آمد گفت در انتظار روزی هستم دمار از روزگار شما در آورم ابن زیاد تصمیم قتل او را گرفت ولی مشاورانش صلاح ندیدند و او را به زندان بر گرداندند .
ابن زیاد مختار را آزاد كرد به شرط اینكه سه روز بیشتر د ركوفه نماند وگرنه كشته خواهد شد یزید در روز پنجشنبه 14ربع الاول سال 63 ه.ق. مرد و مدت خلافتش دو سال و هشت ماه بود مختار از حجاز به كوفه آمد و به خانه ی خود رفت بزرگان شیعه را به خانه ی خود دعوت كرد و به آن ها گفت من از طرف محمد حنیفه (پسر امام علی علیه السلام ) برای مطالبه خون اهلبیت و كشتن دشمنان امده ام و در كوفه دوباره او را زندان كردند . مختار در همان زمان مخفیانه به افراد نامه می نوشت و با انها تماس داشت كم كم رابطه مردم كوفه با او زیاد شد و او با این كه در زندان بود مردم با او بیعت می كردند وقتی آزاد شد مردم با او تماس گرفتند و شیعیان گروه گروه آمدند و با او بیعت كردند در این هنگام ابراهیم پسر مالك كه سردار شجاعی بود و طرفدار بسیاد داشت به مختار پیوست و جنگ سختی در گرفت .
عبد الله ابن مطیع حاكم كوفه با این كه طرفداران بسیار داشت نتوانست د ربرابر مختار مقاومت كند با قیافه زنانه از ساختمان فرمانداری خارج شد و همراهان او امان خواستند كه به انها داده شد .
مختار وارد دار الاماره گردید و كم كم سراسر كوفه و حوالی آن در تحت تسخیر مختار در آمد و این جریان بعد از یك سال از شهادت سلیمان ابن صرد(1)می گذشت تحقق(2) یافت و در این فرصت مختار دستو ر داد سران سپاه عمر سعد را كه در خون امام حسین علیه السلام شركت نموده بودند دستگیر كرده و همه را با شدیدترین بر خورد به هلاكت رسانیدند . و افرادی مانند خولی و شمر و عمر سعد و حرمله را به مجازات سخت دینوی رسیدند و نقل شده كه مختار هجده هزار نفر از آنها را كشت
سه شنبه 29/2/1388 - 18:16
پسندیدم 0
UserName