نقش رایانه در پیشرفت جامعه
توسط : aliwe8

                               نقش را یانه در    پیشرفت جامعه                          آلبرت انیشتن دانشمند آلمانی طبق قانو نسبیت ثابت کرد که هر چیز با سرعت نور حرکت کند به انرژی تبدیل میشود و         گذر زمان برایش کند میشود.                    یکی از فا کتور های پیشرفت یک جامعه سرعت پیشرفت آن است برای مثال:یک مسأله ریاضی را  دو دانش آموز هم کلاس می توانند حل کنند ولی تفاوت کارشان در سرعت شان است ،این مثال را جع به یک جامعه  مصداق است .    اگر جامعه ای بتواند  سرعت خود را تا حد زیادی بالاببرد نباید به سرعت  کار گر انسانی قانع شود ،بلکه با ید از کار گرانی استفاده کند که از بیشترین سرعت ممکن  کار کنند وبیشترین سر عت هم سرعت نور است،کارگری که باسرعت نور کار کند وجود نداردبه همین دلیل باید از کار گری نه از جنس پوست و گوشت بلکه از جنس برق و الکترو نیک  استفاده کردکه این کارگری چیزی به جز را یانه نیست ،این کارگر همه فن حریف به ما این امکان را می دهد  که در مدتی کوتاه به منبع عظیم اطلاعات دست پیدا کنیم و محاسبه کنیم ولی اگر این وسیله نبود برای بدست آوردن اطلا عات میبایستی مقدار زیادی وقت و هزینه صرف کنیم تا به توانیم به یک کتابخانه یا یک مر کز علمی دسترسی پیدا کنیم و از  آن اطلا عات استفاده کنیم ویا اگر بخواهیم یک محاسبه ریا ضی را بادست انجام دهیم زمان زیادی را صرف می کند و جواب نهایی چندان هم دقیق نیست اما با ماشین حساب این را یانه کوچک به ما این امکان را میدهد که در کم ترین زمان به دقیق ترین جواب برسیم ،وخود این باعث تولید علم سریع تر و پیشرفت میشود.    رایانه های که در آنها بجای مس از فیبر نوری استفاده میشود رویای کارگر نوری را تحقق بخشیده اندو جوامعه ای که از این نیرو بهرمند هستند به زودی پیشرفت میکنند و از بقیه جوامع سبقت می گیرند.

منبع کتاب  قلمچی 

نویسنده:عباس منتظری شاد از همدان

این مقاله در نشریه دو چرخه نیز به اسم اینجانب به چاپ رسیده.

دوشنبه 23/10/1387 - 11:16
پسندیدم 0
UserName