رمز های کامل gta5
توسط : saeed1313

برگرفته از سایت سرزمین كد تقلب

   رمز های کامل gta5این هم رمز ها:
به سایت بازی سر هم بزنید:
http://www.rockstargames.com/
LXGIWYL =
اسلحه های نوع اول ( ضعیف )
KJKSZPJ =
اسلحه های نوع دوم ( حرفه ای )
UZUMYMW =
اسلحه های نوع سوم ( خفن )
HESOYAM =
سلامتی+ضد گلوله+مقداری پول
OSRBLHH =
افزایش درجه تعقیب به 2 ستاره
ASNAEB =
بدون درجه تعقیب
AFZLLQLL =
هوای آفتابی
ICIKPYH =
هوای بسیار گرم
ALNSFMZO =
هوا ابریه!!!
AUIFRVQS =
بارون!!!!
CFVFGMJ =
وای چه مه غلیظی!!!
YSOHNUL = Faster Clock
PPGWJHT =
سریع تر كردن game play
LIYOAAY =
كند تر كردن game play
AJLOJYQY =
ملت با كلت میریزن سرت!!
BAGOWPG =
این است یك مرد سخاوتمند!!!
FOOOXFT =
همه مسلح هستند
AIWPRTON = f
بر ات rhino میندازه
CQZIJMB =
این رو برات میندازه Bloodring Banger
JQNTDMH =
این رو برات میندازه Rancher
PDNEJOH =
این رو برات میندازه Racecar
VPJTQWV =
این رو برات میندازه Racecar
AQTBCODX =
این رو برات میندازه Romero
KRIJEBR =
این رو برات میندازه Stretch
UBHYZHQ =
این رو برات میندازه Trashmaster
RZHSUEW =
این رو برات میندازه Caddy
CPKTNWT =
همه ی ماشینها منفجر میشن!!!
XICWMD =
ماشین نامرئی
PGGOMOY =
افزایش مهارت در كنترل ماشین ( یه جورایی چرت و پرته )
SZCMAWO =
خود كشی!!!!
ZEIIVG =
تمامی چراغ های راهنمایی سبز میشن
YLTEICZ =
راننده ها عصی میشن
LLQPFBN =
این مربوط به ترافیك ه Pink traffic
IOWDLAC =
این مربوط به ترافیك ه Black traffic
AFSNMSMW =
قایق ها پرواز می كنن
BTCDBCB =
چاق بشید چله بشید....
JYSDSOD =
بشید مثل آرنولد ماهیچه ای ( به قول معروف : عضل مضل ریدیف میشه...!!!)
KVGYZQK =
لاغر استخوانی
ASBHGRB =
همه جا از این آدمه پر میشه Elvis
BGLUAWML =
ملت با RPG میفتن دنبالتون
نمیدونم چی بگم والا.. CIKGCGX = Beach Party
MROEMZH =
گانگستر ها همه جان
BIFBUZZ =
گانگستر ها خیابون ها رو به دست می گیرند
AFPHULTL =
یك نینجای شمشیر دار
این رو معنی نكنم بهتره BEKKNQV = Slut Magnet
BGKGTJH =
ماشین های مدل پایین تو خیابون ها پر میشن
GUSNHDE =
ماشین های مدل بالا تو خیابون ها پر میشن
RIPAZHA =
ماشین ها به پرواز در می آیند!!
JHJOECW =
والا ما هم نفهمیدیم این چیه!؟ Huge Bunny Hop
JUMPJET =
این رو براتون میندازه Hydra
KGGGDKP =
این رو براتون میندازه Vortex Hovercraft
JCNRUAD =
فكر كنم موقعی كه تصادف كنی می تركی!!
COXEFGU =
همه ی ماشین ها دارای نیترو
BSXSGGC =
یه كد خفن برا پرت كردن ماشین ها به هوا!!!
XJVSNAJ =
همیشه نصف شب باشه
OFVIAC =
هوای ساعت 21:00
MGHXYRM =
طوفان خفن
CWJXUOC =
طوفان شن
LFGMHAL =
پرش خفن
BAGUVIX =
جون بی نهایت
CVWKXAM =
این بی نهایت میشه Oxygen
AIYPWZQP =
چتر نجات
YECGAA =
این رو بهت میده jet pack
AEZAKMI =
هیچ وقت پلیس مزاحمتون نمیشه
LJSPQK =
پر شدن درجه تحت تعقیب
IAVENJQ =
یك ضربه خفن
AEDUWNV =
هیچ وقت گشنه نمیشید
IOJUFZN =
حالت riot
PRIEBJ =
یك اسكین
MUNASEF =
حالت Adrenaline
WANRLTW =
تیر بی نهایت
OUIQDMW =
افزایش دقت تیر اندازی دو موقع رانندگی
THGLOJ =
شهر كم ترافیك
FVTMNBZ =
ترافیك حاوی ماشین های محلی
SJMAHPE =
فكر كنم به همه یه كلت بده
BMTPWHR =
خودتون امتحان كنید ببینید چی میشه
ZSOXFSQ =
به همه RPG میده
VKYPQCF = تاكسی ها نیترو داشته باشند
NCSGDAG =
فكر كنم مهارت در تیر اندازی رو برا همه ی تفنگ ها پر می كنه
VQIMAHA =
مربوط به ماشین ها
OHDUDE =
این رو بهت میده Hunter
AKJJYGLC =
این رو بهت میده Quad
AMOMHRER =
این رو بهت میده Tanker Truck
EEGCYXT =
این رو بهت میده Dozer
URKQSRK =
این رو بهت میده Stunt Plane
AGBDLCID =
این رو بهت میده Monster
ROCKETMAN =
جت پك!!
ASNAEB =
پاك كردن درجه تحت تعقیب 

نظر یادتون نره

يکشنبه 24/6/1387 - 15:15
پسندیدم 62
UserName