گوش به زنگ
توسط : mohana28

نمیدانی دلم بسیار تنگست
میان ما و تو دیوار سنگست

به امیدی که بر گردی دوباره

نگاهم بر در و گوشم به زنگست

مهدی سهیلی

سه شنبه 19/6/1387 - 18:43
پسندیدم 0
UserName