من او
توسط : ليلاي او

 سلام...

من یک چشمم...چشمی که برای دیدن زیبایی های تو آفریده شده ام!

من یک قلبم...غرق خونم شده ام تا برای تو بزنم!

صورتی هستم که خلق شده ام تا از شوق تو خیس اشک بشم! 

لب سرخی ام که نقش شده برای حمد و ستایش تو!

مغزی هستم که ساخته شده تا به تو بیندیشد. برای راضی کردن تو نقشه ها بکشد!

من دستی هستم که آفریده شده ام تا به سوی تو بلند شوم...در راه تو چروک بشوم!

من جسمم...جسمی که به وجود آمده ام کار کنم برای تو. فرسوده شوم در راهت!

من روحی ام که پدید امده ام برای مهربونی کردن  و خوبی کردن برای تو...پرواز به سوی تو و واصل شدن به محبت تو!

و سرانجام من یک انسانم...

انسانی هستم عاشق...آفریده شده برای دوست داشتن تو!

آرامش را از تو وام دارم خدا...شوق ات را از من نگیر!

سه شنبه 19/6/1387 - 18:37
پسندیدم 0
UserName