اس ام اس
توسط : soosan_shekoofeh

شاید فكر كنی كتاب عاشقانه زیاد میخوانم ولی من عشق را در كتاب زندگیه تو پیدا كردم ومیگویم تا پ‍زمرده شدن اخرین گل دوست دارم

سه شنبه 19/6/1387 - 14:9
پسندیدم 0
UserName