احیاء شب قدر

عن فضیل بن یسار قال:

 

كان ابو جعفر (علیه السلام) اذا كان لیلة احدى

 و عشرین و لیلة ثلاث و عشرین اخذ فى الدعا

حتى یزول اللیل فاذا زال اللیل صلى.

امام باقر (علیه السلام) در شب بیست و یكم

و بیست‏سوم ماه رمضان مشغول دعا مى‏شد تا

شب بسر آید و آنگاه كه شب به پایان مى‏رسید

نماز صبح را مى‏خواند.

 

وسائل الشیعه، ج 7، ص 260، ح 4

 

 

سه شنبه 19/6/1387 - 12:19
پسندیدم 0
UserName