وقتی.......
توسط : soheyla2008

وقتی کوچیک بودیم دلمون بزرگ بود ولی حالا

که بزرگ شدیم بیشتر دلتنگیم کاش کوچیک می موندیم

تاحرفامون روازنگاهمون بفهمن نه حالا که بزرگ شدیم

وفریاد هم که می زنیم بازکسی حرفمون رو نمیفهمه.

سه شنبه 19/6/1387 - 11:46
پسندیدم 0
UserName