آهسته بگو با من
توسط : sorahiah

 

 

 

آهسته بگو با من سر بسته بگو با من

 


از چشمه ی چشمانت راهی بنما تا من

 


از عشق مهیا شو من را برسان تا دل

 


من را برسان تا موج تا قایق بی ساحل

 


از عشق مهیا شو من را برسان تا دل

 


من را برسان تا موج

 تا قایق بی ساحل

 دل را به یقین بسپار

 دل را به یقین بسپار

 


دل را به یقین بسپار

 دل را به یقین بسپار

 


از...چشم.. تو... می بینم....

 


این خواب پریشان را با پلك تو

 می بندم

 


چتر شب باران را

 


بیدار شود در من....

بیدار شو در من

 


بیدار شود در من....بیدار شو در من

 

 

یا هو

 

سه شنبه 19/6/1387 - 10:12
پسندیدم 0
UserName