ای درج محبت به همان مهر و نشان باش
توسط : sorahiah

 

 

خون شددلم ازحسرت آن لعل روانبخش

ای درج محبت به همان مهرونشان باش

تا  بر دلش  از غصه  غباری  ننشیند

ای سیل سرشک ازعقب نامه روان باش

 

 

 

سه شنبه 19/6/1387 - 9:58
پسندیدم 0
UserName