وان مس که گشت همسر این کیمیا طلاست...
توسط : sorahiah

 

 <br><a href="http://i36.tinypic.com/2qj9mr9.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

گویند عارفان هنر و علم کیمیاست


وان مس که گشت همسر این کیمیا

طلاست .


فرخنده طائری که بدین بال و پر 

 پرد


همدوش مرغ دولت و هم عرصه‌ی هماست


وقت گذشته را نتوانی خرید باز


مفروش خیره، کاین گهر پاک بی بهاست

 

<br><a href="http://i36.tinypic.com/2qj9mr9.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

 

سه شنبه 19/6/1387 - 9:47
پسندیدم 0
UserName