عاشق هرکس شدم
توسط : senator_gorgan

 

عاشق هرکس شدم او شد نصیب دیگری ... دل به هرکس دادم او هم زد به قلبم خنجری ... من سخاوت دیده ام دل را به هرکس می دهم ... شرم دارم پس بگیرم آنچه را بخشیده ام.
سه شنبه 19/6/1387 - 3:8
پسندیدم 0
UserName