اینترنت قطع و چراغ Status مودم خاموش است؟
توسط : senator_gorgan

 

 ابتدا خط تلفن را چک نمایید , خط تلفن باید بوق آزاد داشته باشد 
 در صورت شنیدن بوق آزاد تمامی دستگاههای جانبی دیگر شامل تلفن ، فكس و یا نمایشگر شماره را قطع نموده و چراغ Status را مجددا بررسی نمائید.
 خط تلفن ADSL باید مستقیم و بلاواسطه به پورت line مودم متصل باشد. 
 در صورت استفاده از دو شاخه برقگیر ، آن را با یك دوشاخه عادی تعویض نمائید.
پس از طی تمامی مراحل فوق در صورت عدم رفع مشكل ، مودم را به ابتدای خط تلفن ( منظور در كنار در ورودی ساختمان و قبل از سیم كشی داخلی ساختمان ) منتقل كرده ، خط تلفن را مستقیم به پورت Line و آداپتور را به پورت برق متصل نمائید . در صورت روشن شدن و ثابت ماندن چراغ Status برای 15 دقیقه ، مشكل مربوط به سیم كشی داخلی ساختمان بوده ومیبا یست توسط خود مشترك پیگیری و رفع مشکل شود. چنانچه در این شرایط پس از 15 دقیقه چراغ Status روشن و ثابت نماند با بخش پشتیبانی تماس گرفته و مشكل را مطرح نمائید.
سه شنبه 19/6/1387 - 2:59
پسندیدم 0
UserName