مزایای ADSL چیست ؟
توسط : senator_gorgan
• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت (تا 40 برابر سرعت برقراری ارتباط از طریق شماره‌گیری، 25 مگابیت بر ثانیه دریافت و 1.5 مگابیت بر ثانیه ارسال)
• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت بدون نیاز به شماره‌گیری
• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت بدون هزینه پالس مكالمه تلفن
• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت بدون مشغول شدن خط تلفن
• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت در حین مكالمه با تلفن
• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت برای ایجاد شبكه مجازی خصوصی (VPN)
• برقراری ارتباط پر سرعت با اینترنت برای بهره‌گیری از امكانات ویدیویی و صوتی در اینترنت و ویدیو كنفرانس
• استفاده از زوج سیم‌های تلفن معمولی (در واقع نیازی نیست از مرکز مخابراتی سیم‌کشی جدیدی انجام شود)
• استفاده هم‌زمان اینترنت، تلفن و یا فکس 
سه شنبه 19/6/1387 - 2:27
پسندیدم 0
UserName