ADSL چیست ؟
توسط : senator_gorgan

 

ADSL مخفف Asymmetric Digital Subscriber Line می‌باشد و طرح modulationای است که ترافیک شبکه را از طریق همان جفت سیم مسی که برای انتقال صوت استفاده می‌شود، به محل مشترک ارسال می‌کند. این روش از یک تکنیک پیچیده دیجیتالی استفاده می‌کند که فرکانس های بین25.875 KHz تا 138 KHz را برای upload و KHZ 138 تا KHZ 1104را برای download و 0 تا 4 KHZ را برای انتقال صوت در نظر می گیرد و بدین ترتیب صوت از داده جدا می شود.
سه شنبه 19/6/1387 - 2:26
پسندیدم 0
UserName