بندگی
توسط : parvardegareman
خدایا من اگر بد باشم تو را خوبان فراوانند اما برای من خدای خوبی چون تو   كجاست ؟؟؟؟؟؟؟
سه شنبه 19/6/1387 - 2:15
پسندیدم 0
UserName