افلاطون
توسط : parvardegareman

خدای خدایان مرا به آن اندازه نیكی بخش كه آن را تقاضا می كنم مرا از پلیدیها دور نگهدارحتی اگر آن را تقاضا كنم .

افلاطون

سه شنبه 19/6/1387 - 2:4
پسندیدم 0
UserName