بیكران
توسط : parvardegareman

در بیكران زنگی دو چیز افسونم می كنند آبی آسمانی كه می بینم ومی دانم كه نیست و خدایی كه نمی بینم و میدانم كه هست .

دكتر علی شریعتی

سه شنبه 19/6/1387 - 1:53
پسندیدم 0
UserName