آداب و فضیلت سرمه کشیدن
توسط : sagsebil
بخش سوّم: دعاهاى هنگام سرمه كشیدن
بى شك ارتباطى بین اعمال و دعاهایى كه به هنگام آن اعمال مستحب شمرده شده وجود دارد. بدین جهت توجّه به مضمون این دعاها در خور اهمیّت است; به این دعاها توجّه كنید:
39
ـ در روایتى از حضرت رضا(علیه السلام) مى خوانیم كه آن حضرت فرمودند:
«
هر زمان خواستى سرمه بكشى، میل سرمه را در دست راست بگیر و داخل سرمه دان كن و در آن هنگام «بسم اللّه» بگو و هنگامى كه خواستى سرمه را به چشمت بكشى این دعا را بخوان: «اَللّهُمَّ نَوِّرْ بَصَری وَاجْعَلْ فِیهِ نُوراً اَبْصُرُ بِه حَقَّكَ، وَاهْدِنی اِلى طَریقِ الْحَقِّ وَ اَرْشِدْنی اِلى سَبیلِ الرَّشادِ، اَللّهُمَّ نَوِّر عَلَىِّ دُنْیاىَ وَ آخِرَتی; پروردگارا! چشمانم را (بوسیله این سرمه) نورانى گردان، و در چشمانم نورى قرار ده (كه نه تنها اشیاء مادّى بوسیله آن قابل رؤیت باشد، بلكه بتوانم با آن) حقّ تو را ببینم. (خدایا!) مرا به راه حق هدایت بنما و به راه رشد ارشاد فرما. پروردگارا! دنیا و آخرتم را نورانى و روشن گردان».(47)
40
ـ در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم:
«
این دعا را به هنگام سرمه كشیدن بخوانید: «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد اَنْ تُصَلِّی عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فى بَصَری، وَالْبَصیرَةَ فى دیِنى، وَالْیَقینَ فى قَلْبى، وَالْاِخْلاصَ فى عَمَلى، وَالسَّلامَةَ فى نَفْسى، وَالسَّعَةَ فى رِزْقى، والشُّكْرَ لَكَ اَبَداً ما اَبْقَیْتَنى ;(48)مى خواهم كه: بر محمد و آل محمد درود فرستى، و چشمانم را پر نور قرار دهى، و مرا در دینم با بصیرت گردانى، و یقین را در قلب و روحم نافذ گردانى، و عملم را با اخلاص سازى، و جسم و جانم را سالم گردانى، و رزق و روزى ام را وسعت بخشى، و تا زنده ام توفیق شكرگزارى نعمتها را به من ارزانى دارى!».(49)
پروردگارا! توفیق شناخت معارف و احكام حیاتبخش اسلام و سپس عمل به آن و تبلیغ و ترویج صحیح آن را به ما عنایت فرما.
 

پایان


والسلام علیكم و رحمة اللّه و بركاته
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . مستدرك الوسائل، جلد اوّل، ابواب آداب الحمام، باب 29، حدیث2.

2 . «قذى» (بر وزن قضا) به گفته مقاییس اللغة، مفهومى بر خلاف صفا و خلوص دارد، و به همین جهت به شىء آلوده اى كه در آب بیفتد و آن را خراب كند «قذى» مى گویند. و نیز به چیزهاى كه در چشم مى افتد و چشم را ناراحت مى كند «قذى» گفته مى شود.

3 . مستدرك الوسائل، جلد اوّل، ابواب آداب الحمام، باب 30، حدیث اوّل.

4 . المغنى، جلد اوّل صفحه 106.

5 . بحار الانوار، جلد 97، صفحه 103و جلد 73، صفحه 239

6 . بحار الانوار، جلد 59، صفحه 287

7 . بحار الانوار، جلد 59، صفحه 146.

8 . ثواب الاعمال، صفحه 22،به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 94

9 . بحار الانوار، جلد73، صفحه 96.

10 . خصال، جلد 1، صفحه 16، به نق از بحار الانوار، جلد73، صفحه 94.

11 . خصال، جلد 1، صفحه 113، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 94

12 . ثواب الاعمال، صفحه 22، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 94.

13 . مكارم الاخلاق، صفحه 49، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96.

14 . طبّ الائمة، صفحه 93، به نقلل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 95.

15 . طبّ الائمة،صفحه 93، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 95.

16 . السنن الكبرى، جلد4، صفحه 262

17 . بحار الانوار، جلد4، صفحه 95.

18 . مكارم الاخلاق، صفحه 48، به نقل از بحار الانوار، جلد 73،صفحه 95

19 . همان

20 . همان

21 . «بَلْغَمْ» ماده اى سفید و لزج است كه از داخل بدن ترشّح مى كند و خارج مى شود، و در اصطلاح طبّ قدیم، یكى از اخلاط چهار گانه بدن مى باشد (فرهنگ عمید)

22 . مكارم الاخلاق، صفحه 49، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96.

23 . همان

24 . وسائل الشیعة، جلد اوّل، صفحه 410.

25 . وسائل الشیعة، جلد اوّل، صفحه 412.

26 . همان

27 . همان

28 . وسائل الشیعة، جلد اوّل، صفحه 413.

29 . كنز العمال، جلد 6، صفحه 646، حدیث 17205.

30 . بحار الانوار، جلد 73، صفحه 95.

31 . بحار الانوار، ج 73، صفحه 96.

32 . این روایت را ابن قدامه در المغنى، جلد اوّل، صفحه 106 نیز از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) نقل كرده است.

33 . بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96.

34 . بحار الانوار، جلد 73، صفحه 97.

35 . وسائل الشیعة، جلد 1، صفحه 411.

36 . وسائل الشیعة، جلد 1، صفحه 412.

37 . وسائل الشیعة، جلد 1، صفحه 413.

38 . بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96.

39 . المستدرك، جلد 1، ابواب آداب الحمام، باب 31، حدیث 3.

40 . مجمع البحرین، جلد اوّل، صفحه 251، حرف ث.

41 . لغت نامه دهخدا، جلد 2، صفحه 1010.

42 . روضة المتّقین، جلد اوّل، صفحه 176.

43 . الحدائق الناظرة، جلد 5، صفحه 575.

44 . السنن الكبرى، جلد3، صفحه 245. شبیه این روایت در مستدرك الواسائل، جلد اوّل، آداب الحمام، باب 30، جلد اوّل، نیز آمده است.

45 . الخدائق الناظرة، جلد 5، صفحه 575.

46 . وسائل الشیعة، جلد اوّل صفحه 414.

47 . فقه الرضا، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 95.

48 . شخصى از ناراحتى چشمش به امام صادق(علیه السلام) شكایت كرد، آن حضرت فرمود: آیا دعائى به تو تعلیم بدهم كه براى دنیا و آخرتت مفید و درد چشمت را تسكین دهد؟ آن شخص عرض كرد، بله، بفرمائید. حضرت فرمودند: بعد از مغرب و طلوع فجر( بعد از اذان صبح) این دعا را مى خوانى. سپس دعاى فوق را به آن مرد تعلیم دادند (سفینة البحار، جلد 6، صفحه 448).

49 . مكارم الاخلاق، صفحه 49، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96

سه شنبه 19/6/1387 - 0:13
پسندیدم 0
UserName