آیا می دانید ایرانیان بالاترین رتبه علم آموزی را در دنیا دارند؟
توسط : ssibesorkj
آیا می دانید ایرانیان بالاترین رتبه علم آموزی را در دنیا دارند؟
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلّم:
 اگر علم به ثریا آویخته بود ، مردانی از فارس بدان می رسیدند .
كنز العمال ، ج 12، ص 91، ح 34131
دوشنبه 18/6/1387 - 18:43
پسندیدم 0
UserName