عشق
توسط : mohana28

گفتم دل را به پند درمان کنمش

چان را به کمند سر به فرمان کنمش

این شعله چگونه از دلم سر نکشد؟

وین شوق چگونه از تو پنهان کنمش؟

دوشنبه 18/6/1387 - 18:18
پسندیدم 0
UserName