من با تو...
توسط : mohana28

می دانم هر لحظه با منی،

اماوقتی که با منی،من بی منم!

چون با همه وجودم تو می شوم و باز هم تنهایم...

دوشنبه 18/6/1387 - 18:12
پسندیدم 0
UserName