دعای قنوت نماز وتر امام (ع)
توسط : mkh861
دعای قنوت نماز وتر امام علی (ع)خداوندا دو بت قریش و دو افسونگر آنها و دو تجاوز گر و دروغگوی ایشان و دختران آن دو را لعنت کن آن دو شخص که فرمانت زیر پا نهاده و وحی ات را نپذیرفته اند نعمتهایت را آگاهانه انکار و با پیامبرت به نا فرمانی پرداخته اند وآیینت را واژگون و کتابت را دگرگون واحکامت را به تعطیل کشاندند واجباتت را به تباهی کشانده و با آیات تو سر ستیز برداشتند وبه دوستانت ستم روا داشتند به دوستی با دشمنانت پرداختند و شهرهایت را ویران و بندگانت را به تباهی فرو انداختند.

خداوندا آن دو ویارانشان را لعنت کن که خانه وحی ونبوت را ویران کرده ودر آن را بسته و سقفش را شکسته و آسمان وزمین و فراز و نشیب و درون وبرونش را به هم پیوستند بنیاد اهلش را بر انداخته و یاورانش را به درماندگی انداختند کودکانش را کشته و منبرش را از جانشین و وارثین تهی کردندو انکار نبوتش کردند وبه خدایشان در دل تخم شرک کاشتند.خداوندا گناهانشان را بزرگ شمار و در طبقه پست جهنم جاودانشان دار.

خداوندا آنان را لعنت کن به اندازه هر کار ناروایی که دست زدند و هر حقیقتی که پنهان کردند وهر منبری که بالا رفتند وهر منافقی که سرپرست شدند وهر مومنی که تبعید و هر ولیّی که تبعید کردند و هر رانده ای که درپناه خود آورده وهر راستگویی که راندند وهر کافری که یاری نموده وهر امامی که مقهور و هر فرضی که دگرگون کردند وهر بدی که در دل نهان داشتند و هر خونی که ریختند وهر حدیثی که دگرگون وهر حکمی که واژگون ساختند وهر کفری که بدعت گذاشتند وهر دروغی که نیرنگ بازانه راست نمودند وهر میراثی که آشکار بر آن دست انداختند وهر غنیمتی که به ناحق تقسیم کردند و هر مال حرامی که خوردند وهر خمسی که حلال شمردند وهر باطلی که بنیاد نهادند و هر ستمی که گستردند وهر ظلمی که پراکندند و هر وعده ای که زیر پا گذاشتند وهر پیمانی که شکستند وهر حلالی راحرام وهر حرامی را حلال شمردند وهر نفاقی که در دل پنهان نموده وهر کیدی که مخفی کردند وهر شکمی که پاره کردند وهر پهلوئی که شکستند و هرسندی که دریدند وهر جنینی که سقط کردند و هر اجتماعی که پراکندند وهر خواری که عزت بخشیدند وهر گرانقدری که خوار کردند وهر حقی که از صاحبانش بازداشته وهر امامی که با او سر مخالفت برداشتند .خدایا آن دو را لعنت کن به عدد هر آیه ای که تحریف کردند وهر فریضه ای که ترک کردند وهر رحمی که قطع کردند وهر گواهی ای که کتمان ساختند وه وصیتی که تباه وهر پیمانی که شکستند وهر ادعای حقی که باطل وهر بینه ای که انکار وهر نیرنگی که پرداختند وهر خیانتی که در دین وارد کرده وهر گردنه ای که بالا رفتند وهر سنگی که لغزانیدند وهربدعت وتقلبی که همراه داشتند وهر امانتی که خیانت در آن کردند .خدایا لعنت کن آن دو را در پنهان وآشکار لعنتی بسیار وشبانه روزی وابدی و همیشگی و پیوسته که انقطاعی بر آن وانتهایی برای شماره آن نباشد لعنتی که بامدادش آغاز شود و شامگاهش هرگز به سر نیاید برای ایشان ویاوران و مددکاران و دوستان وموالیان ایشان وکسانی که تسلیم ایشان هستند وبه ایشان میل دارند ودل بسته اند وبه بال ایشان از زمین برخاستند وبه کلام ایشان اقتدا کردند و کسانی که احکام ایشان را باور داشتند.سپس چهار مرتبه می فرمودند:خدایا ایشان را عذابی کن که اهل آتش از شدّت آن استغاثه کنند آمین  یا رب العالمین.******************************** بحارالانوار ج 85 ص 260
جمعه 10/3/1387 - 22:31
پسندیدم 0
UserName