ویژگی‌های پوشش گیاهی ایران
توسط : covert
پوشش گیاهی قسمت گسترده‌ای از ایران به دلیل استقرار نواحی خشک و نیمه خشک که ناشی از حوزه عمل کمربند پرفشار جنب گرم‌سیری بوده، بوجود آمده است. به دلیل ویژگی‌های خاص بوم شناسی ایران، تنوع پوشش گیاهی در ایران همواره مشاهده می‌شود، ولی متأسفانه عواملی مانند چرای بی‌رویه دام‌ها و به زیر کشت بردن مراتع، باعث از بین رفتن پوشش گیاهی شده است. با توجه به تخریبی که در حال حاضر پوشش گیاهی ایران با آن دست به گریبان است، می‌توان به یک نوع تقسیم‌بندی در مورد پوشش گیاهی بسنده کرد. جنگل‌های مرطوب و متراکم، جنگل‌های نیمه مرطوب یا نیمه خشک و تنک و نوارهای درختی و درختچه‌ای فلات و جنوب ایران.
يکشنبه 4/1/1387 - 15:5
پسندیدم 0
UserName